En Solskinnshistorie

….eller hvordan solen kan få en landsby ut av fattigdom

Elektrisitet Gir Økonomisk Vekst

ute01jpg
kurvArbeid02
symaskin01
Abc Donate
GuttMedPC
guttHomeWork
barn05e
shutterstock_176264711 (1)
elever

Fremtiden Blir Lysere

Afrikas omfattende fattigdomsproblem blir stort sett alltid forklart som resultat av politisk vanstyre, sult, tørke, analfabetisme og sykdommer. Den enorme energikrisen blir sjelden trukket frem som en del av fattigdomsproblematikken

toKvinner

LANDSBYFADDER

Vårt mål er å styrke små lokalsamfunn som ikke har tilgang til strømnettet, og som ikke er politiske interessante for regjeringen. Siden 2013 har vi installert Småskala Solcelleanlegg hos husholdninger i landsbyen Mbuye, Rwanda. Familiene som har fått anlegg nyter nå fordelene av et opplyst hjem, som forbedret inneklima og muligheten for småskala næringsvirksomheet

BÆREKRAFTIG

Landsbyfadders mål om fattigdomsbekjempelse gjennom kombinasjonen av miljø/helsemessig solcellelys og økonomisk vekst gir ikke bare en høyere levestandard, men også reduserer avskogning og miljø/helseskadelig parafinos. I tillegg gir et godt opplyst rom mulighet til lekselesning og studier, samt mulighet til småskala næringsvirksomhet også på kvelden. Dette minsker barnedødlighet, sykdom og andre sosio-økonomiske problemer.

IMG_0121-Edit
samling01

VI LEVERER KVALITET

Vi etterstreber en kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som sikrer at en størst mulig andel av våre ressurser går direkte til familier og lokalsamfunn i satsningsområdet, slik at flest mulig kan ta skrittet ut av uverdig fattigdom og isolasjon. Med lys i mørket vil mennesker som lever på et utviklingsmessig grasrotnivå kunne hevde seg og bli hørt, samt ta del i den internasjonale velstandsutviklingen.

EN NY HVERDAG

Stabilt og klart lys.
Godt innemiljø.
Mulighet for bruk av radio, TV, PC og internett.
Lading av mobiltelefon.
Reduserte energiutgifter.
Redusert tid på reise for å handle parafin.
Redusert brannfare.
Handel/butikker kan holde åpent lengre.
Kveldstimer kan brukes til annen inntektsbringende aktivitet.

BLI MED Å STØTT

For å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av mottatt støtte til 50 solcellepakker, vil innsamlede midler bli akkumulert inntil vi når et beløp som tillater bestilling av av 20 enheter eller mer per gang. Dette gjøres for å holde fraktkostnadene nede samt bedere rabatt fra levrandør. I tillegg har vi som målsetning å drive så effektivt at mellom 75% – 80% av alle innsamlede midler går direkte til innkjøp og installasjon av solcelleanlegg

50 Solcellepakker

kr. 44.800 of kr. 195.000 raised
kr.
Velg betalingsmetode
Personelig informasjon

Fakturadetaljer

For å betale med faktura  ber vi om at du følger disse instruksjonene:

Logg inn i din nettbank
Merk betalingen: Finansiering av 50 Solcellepakker

Landsbyfadder
Bank: DNB
Bankkonto: 1503 95 52172

Vi er takknemlig for alle bidrag.

Vilkår

Totalt bidrag: kr. 300

50 Solcellepakker

kr. 44.800 of kr. 195.000 raised
kr.
Velg betalingsmetode
Personelig informasjon

Fakturadetaljer

For å betale med faktura  ber vi om at du følger disse instruksjonene:

Logg inn i din nettbank
Merk betalingen: Finansiering av 50 Solcellepakker

Landsbyfadder
Bank: DNB
Bankkonto: 1503 95 52172

Vi er takknemlig for alle bidrag.

Vilkår

Totalt bidrag: kr. 300

FØLG OSS

Kontakt Oss

Dine meninger er viktige for oss. Enten det er et enkelt spørsmål om din donasjon til Småskala Solcelleanlegg eller et verdifullt forslag, er vi her 24/7. Du kan ringe oss via telefon eller email oss direkte.

+47 916 06 162
Konvallveien 13b 1344 Drøbak