fbpx

En Solskinnshistorie

….eller verdien på en gave som kan øke med mange hundre prosent på bare ett år og den eneste avkastningen du får igjen som investor er en god følelse i 5 – 10 år.

Elektrisitet Gir Vekst

ute01jpg
kurvArbeid02
symaskin01
Abc
GuttMedPC
guttHomeWork
barn05e
shutterstock_176264711 (1)
diplom

Fremtiden Blir Lysere

Afrikas omfattende fattigdomsproblem blir stort sett alltid forklart som resultat av politisk vanstyre, sult, tørke, analfabetisme og sykdommer. Den enorme energikrisen blir sjelden trukket frem som en del av fattigdomsproblematikken.

toKvinner

LANDSBYFADDER

Vårt mål er å styrke små lokalsamfunn som ikke har tilgang til strømnettet, og som ikke er politiske interessante for regjeringen. Siden 2013 har vi installert Småskala Solcelleanlegg hos husholdninger i landsbyen Mbuye, Rwanda. Familiene som har fått anlegg nyter nå fordelene av et opplyst hjem, som forbedret inneklima og muligheten for småskala næringsvirksomheet

BÆREKRAFTIG

Landsbyfadders mål om fattigdomsbekjempelse gjennom kombinasjonen av miljø/helsemessig solcellelys og økonomisk vekst gir ikke bare en høyere levestandard, men også reduserer avskogning og miljø/helseskadelig parafinos. I tillegg gir et godt opplyst rom mulighet til lekselesning og studier, samt mulighet til småskala næringsvirksomhet også på kvelden. Dette minsker barnedødlighet, sykdom og andre sosio-økonomiske problemer.

aktivitet
transport01

VI LEVERER KVALITET

Vi etterstreber en kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som sikrer at en størst mulig andel av våre ressurser går direkte til familier og lokalsamfunn i satsningsområdet, slik at flest mulig kan ta skrittet ut av uverdig fattigdom og isolasjon. Med lys i mørket vil mennesker som lever på et utviklingsmessig grasrotnivå kunne hevde seg og bli hørt, samt ta del i den internasjonale velstandsutviklingen.

EN NY HVERDAG

Stabilt og klart lys.
Godt innemiljø.
Mulighet for bruk av radio, TV, PC og internett.
Lading av mobiltelefon.
Reduserte energiutgifter.
Redusert tid på reise for å handle parafin.
Redusert brannfare.
Handel/butikker kan holde åpent lengre.
Kveldstimer kan brukes til annen inntektsbringende aktivitet.

Gi en gave: Solcellepakke

Tenk deg en gave der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen du som investorene får igjen er en god følelse. Hvert år utplasserer Landsbyfadder i gjennom våre Sponsorer Solar Home System, anleggene bidrar til at mennesker og lokalsamfunn kommer seg ut av sult og fattigdom. Målet er å gjøre familier bedre rustet til å møte utfordringer fra skolearbeid, starte småskala business og trygghet, samtidig skape et bærekraftig samfunn.

Mottatt Solar Home System fra Landsbyfadder
Solpakke 1
Kr. 4.900
Gi en familie elektrisitet i 5-10 år. Prisen inkluderer ett 300W anlegg med montering, service og vedlikehold.
Denne pakken sparer miljøet for 2.000 kg CO2 utslipp i løpet av perioden, samtidig produsere 2,5 MWh grønn stabil elektrisitet for husstanden
Solakke 2
Kr. 9.800
Gi to familier elektrisitet i 5-10 år. Prisen inkluderer to 300W anlegg med montering, service og vedlikehold.
Denne pakken sparer miljøet for 4.000 kg CO2 utslipp i løpet av perioden, samtidig produsere 5 MWh grønn stabil elektrisitet totalt for husstandene
Solpakke 5
Kr. 24.500
Gi fem familier elektrisitet i 5-10 år. Prisen inkluderer fem 300W anlegg med montering, service og vedlikehold.
Denne pakken sparer miljøet for 10.000 kg CO2 utslipp i løpet av perioden, samtidig produsere 12,5 MWh grønn stabil elektrisitet totalt for husstandene
Solpakke 10
Kr. 49.000
Gi ti familier elektrisitet i 5-10 år. Prisen inkluderer ti 300W anlegg med montering, service og vedlikehold.
Denne pakken sparer miljøet for 20.000 kg CO2 utslipp i løpet av perioden, samtidig produsere 25 MWh grønn stabil elektrisitet totalt for husstandene

FØLG OSS

Kontakt Oss

Dine meninger er viktige for oss. Enten det er et enkelt spørsmål om kjøp av Småskala Solcelleanlegg eller et verdifullt forslag, er vi her 24/7. Du kan ringe oss via telefon eller email oss direkte.

+47 916 06 162
Konvallveien 13b 1344 Drøbak