fbpx

Innvirkning

Utdanning

lekseLys

Rwanda ligger under Ekvator og skumringen starter ca kl. 17.15 hele året. De fleste barna er hjemme fra skolen rundt 15.30. Med lang skolevei vil mange komme hjem enda senere.
De fleste boliger har få og ofte små vinduer. Det gir lite lys i hjemmet også på dagtid, noe som øker behovet for kunstig lys. Ved å bytte ut parafin med solstrøm, vil inneklimaet bli bedre, samtidig som lys fra LED lamper er betydelig sterkere og mer stabilt enn lys fra parafinlamper. Bedre lys gir bedre muligheter til å gjøre lekser og studere. Familer som har fått installert solcelleanlegg rapporterer om en gjennomsnittlig økning av studietiden på 150% .

Bærekraftig Rimelig Energi

dame

Landsbyfadder sin målgruppe er de aller fattigste innbyggerne i satsningsområdene.
Ved at vi dekker installasjonskostnadene, vil installsjon av solcelleanlegg hos disse familene redusere familienes månedlige utgifter. Dette fordi de slipper kostnader til parafin og ladning av mobiltelefon. I tillegg slipper de ukentlige turer på opp til to timer hver vei for å handle parafin og lade mobiltelefon. Med denne løsningen får familiene både miljøvennlig lys og bedre råd

Redusere Klimagasser

360x300

I tillegg til bedring av inneluften vil CO2 utslipp til atmosfæren reduseres med 2kg for hver liter med parafin som ikke brennes. Dette høres lite ut, men om alle parafinlamper i verden ble byttet ut med fornybar energi vil det gitt en reduksjon av klilmautslipp tilsvarende 5% av USAs årlige utslipp.

For en husholdning betyr dette en gjennomsnittlig reduksjon på 140 kg karbondioksid og 1,5 kg sot per år. 

Fjerne Parafin

shutterstock_176264711 (1)

Familier uten tilgang til strøm bruker i hovedsak parafinlamper til belysning. Bruken av parafin forurenser inneluften, noe som gir alvorlige helseplager for hele familien.
•    I dag dør ca 1.5 mill mennesker, hvorav halvparten barn under 5 år, hvert år av luftveisykdommer helt eller delvis forårsaket av dårlig inneluft.
•    2.5 mill mennesker, hvorav 300.00 barn, får brannskader hvert år p.g.a. parafinlamper som velter. I tillegg kommer utallige branner som startes av veltede lamper.
•    Fattige familer bruker i dag opp til 40% av sin disponible inntekt på parafin og lading av mobiltelefon. Når disse utgiftene blir borte, får familiene en betydelig øking i både kjøpekraft og levestandard.

Reduserer Kostnader

barnIparafinlys

Mange av familiene i våre satsningsområder har mindre enn 2 US$ om dagen å leve for.

Dette er knapt nok til å dekke en familes grunnleggende behov, og umuliggjør alle investeringer i en bedre fremtid. Ved installasjon av solcelleanlegg vil noen av de faste kostnadene, som parafin til belysning og lading av mobiltelefon, forsvinne. Selv med en begrenset månedlig leie for finansiering av batteribytte, vil installasjon av våre solcelleanlegg gi våre fadderfamilier bedre økonomi fra første dag.

Skape Arbeidsplasser

kveldsBusiness

I løpet av de neste tiårene vil det investeres milliarder i utbygging av fornybar energi i Afrika. Dette vil skape mange nye arbeidsplasser, og vi er allerede på plass. I tillegg til nye arbeidsplasser muliggjort av tilgang på elektrisk strøm fra våre solcelleanlegg , vil installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av anleggene skape mange nye lokale arbeidsplasser i våre satsningsområder. Nye arbeidsplasser gir nye inntektsmuligheter, noe som vil bidra til en økning av gjennomsnittlig levestandard for våre fadderfamilier.

Inkludering

rwanda_damer

Tilgang til strøm åpner et nytt vindu mot en ny og ofte nesten ukjent verden. Gjennom Radio og TV, Internett og sosiale medier får befolkningen tilgang til tjenester og muligheter som for oss her i vesten virker like selvfølgelige som uunnværlige.

  • Tilgang til verden rundt åpner helt nye muligheter for deltakelse i aktiviteter som foregår utenfor normal gangavstand fra hjemmet.
  • Ungdom under utdanning får tilgang til informasjon og kunnskap som vil kunne gi bedre læreutbytte og skoleprestasjoner.  
  • Tilgang til de samme tjenester og muligheter som resten av befolkningen bidrar til å redusere forskjellene mellom fattig og rik
  • Utjevning av forskjeller forenkler og fremmer inkludering