fbpx

STORE DRISTIGE MÅL

Vi ønsker å gi mennesker i fattige utkantstrøk uten tilgang på strøm en mulighet til å skaffe seg fornybar solstrøm til en overkommelig pris. Den raskeste, enkleste og billigste måten å gjøre dette på er ved hjelp av små solcelleanlegg som installeres på noen timer hos den enkelte familie

Neste Generasjon Småskala Solenergi

PAYG30Wsmall

Våre produkter

Vårt  bidrag til å øke tilgangen til ren fornybar energi er små solcelleanlegg med ytelse tilpasset den enkelte families behov. Sammen med effektive LED-lyspærer, gir disse anleggene lys til en familie fra solnedgang til leggetid. I tillegg til lys, vil anleggene kunne forsyne mindre elektriske apparater som radio og TV i noen timer hver dag.

landsbyhytte02

Nytenkning

Ren veldedighet fungerer best i tilfeller hvor det er akutte behov som må dekkes, som i tilfelle epedemier eller sultkatastrofer. For at hjelpen som gis skal ha varig verdi, må mottakerne involveres og engasjeres. Ved å leie ut anleggene i 5 år sikrer vi oss samtidig mot at mottakerne kan bli fristet/presset til å selge anleggene for å skaffe penger til andre formål.

tai30w04medlys02

Bygget for å Vare

Vi er opptatt av bærekraftig kvalitet på alt utstyret vi leverer, i tillegg til god oppfølging av alle våre faddderfamilier. Alle solcelleanlegg som utplasseres har en levetid på min 5 år, gitt av batteriets levetid. I denne perioden betaler mottakeren en liten månedlig leie som dekker batteribytte etter 5 år. Med batteribytte vil et anlegg gi stabil strøm til en famile i min 10 år

FORDELER

Bedre Helse

Ved å erstatte parafin med fornybar solenergi, vil familiene få en umiddelbar forbedring av inneluften. Bedre lys, mindre sot og helseskadelige gasser gir færre øyeplager og luftveissykdommer.
2 timer lekselesing foran en dårlig parafinlampe er like skadelig som røyking av en 20 pakninger med sigaretter. I tillegg reduseres antall branner og brannskader forårsaket av veltede parafinlamper

Bedre Miljø

I tillegg til bedring av inneluften vil CO2 utslipp til atmosfæren reduseres med 2kg for hver liter med parafin som ikke brennes. Dette høres lite ut, men om alle parafinlamper i verden ble byttet ut med fornybar energi vil det gitt en reduksjon av klilmautslipp tilsvarende 5% av USAs årlige utslipp

Bedre Økonomi

Mange av familiene i våre satsningsområder har mindre enn 2 US$ om dagen å leve for. Dette er knapt nok til å dekke en familes grunnleggende behov, og umuliggjør alle investeringer i en bedre fremtid. Ved installasjon av solcelleanlegg vil noen av de faste kostnadene, som parafin til belysning og lading av mobiltelefon, forsvinne. Det gir bedre økonomi og en bedre hverdag for familien

Flere Lokale Arbeidsplasser

Tilgang til ren forurensningsfri energi åpner mange muligheter for lokal næringsvirksomhet. Dette kan være alt fra lading av naboens mobil til lengere åpningstider for den lokale kjøpmannen.
Et mer variert og velfungerende lokalt næringsliv vil gi lokalsamfunnet flere ben å stå på i tillegg til jordbruk, som i overskuelig fremtid vil være hovedinntektskilden for befolkningen på landsbygda

 

Distrubusjon

Distribusjon

Distribusjon er en av de største utfordringene i områder med dårlig utbygget veinett. Vi benytter lokalkjente medarbeidere for å kunne levere og installere våre solcelleanlegg på en sikker og  kostnadseffektiv måte.  Vi har ikke satt ut distribusjon til eksterne selskap, men har har bygget opp vårt eget distribusjonsnett. Dette gir lavere kostnader, bedre sikkerhet og bedre kontroll. Og ikke minst bedre kontakt med fadderfamiliene.

Fremtiden er nå

Et Vindu ut i Verden

Tilgang til strøm åpner et nytt vindu mot en ny og for mange nesten ukjent verden bortenfor den lokale landsbyen.

Gjennom Radio og TV, Internett og sosiale medier får våre fadderfamilier tilgang til tjenester og muligheter som for oss her i Norge  er like selvfølgelige som uunnværlige. 

Gjennom ditt bidrag kan du gi en (eller flere) familier en mulighet til å skape seg en ny og bedre fremtid.