fbpx

OM Landsbyfadder

Vi er en ikke profittbasert organisasjon (Org,nr: 918 740 686) og arbeider i tråd med norsk utviklingspolitikk og FN´s tusenårsmål, der økt tilgang til miljøvennlige energikilder står sentralt, sammen med støtte til tiltak som kan bringe mennesker ut av varig fattigdom.

Prosjekt Rwanda

Vårt solcelleprosjekt ligger i Nyanza District, Sector Kibirizi, hvor målet er å skaffe strøm til mennesker som bor i landsbyen Mbuye. Landsbyen er ikke er tilknyttet el-nettet.

Bakgrunn

Våren 2013 startet vi Prosjektet Landsbyfadder og kartla behov og betalingsevne hos innbyggerne i og rundt landsbyen Mbuye Rwanda. Basert på erfaringene med disse testanleggene er vi nå klar til videre satsning.

Satsningsområde

Siden vi allerede har etablert gode kontakter i området rundt Mbuye, er det naturlig å fortsette der. Videre ekspansjon vil skje ut fra dette området, både til andre distrikt og provinser i Rwanda og etter hvert til andre land.

Ambisjon

Å bidra til at alle husholdninger får mulighet til å skaffe seg fornybar solstrøm. Den raskeste og enkleste måten å klare dette på er ved hjelp av små anlegg tilpasset den enkelte husholdning

Våre Mål

600 millioner mennesker rundt om i verden mangler i dag tilgang til elektrisitet.
Landsbyfadder vil bidra til en grønn bærekraftig fremtid .

Hva Brukes Pengene Til ?

For å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av mottatt støtte vil innsamlede midler bli akkumulert inntil vi når et beløp som tillater bestilling av av 25 enheter eller mer per gang. Dette gjøres for å holde fraktkostnadene nede samt bedere rabatt fra levrandør. I tillegg har vi som målsetning å drive så effektivt at mellom 75% – 80% av alle innsamlede midler går direkte til innkjøp, installasjon, service og vedlikehold av solcelleanleggene.